Nové zvony pro Jedlku (Kostel sv. Anny)

21. října 2022

Nyní se objevila možnost odlít dva nové zvony pro kostel sv. Anny v Jedlce, které by zvukově doplnily zvon stávající včetně automatického vyzvánění. 

Milí přátelé, obyvatelé a farníci z Jedlky, Malé Veleně, Soutěsek, Velké Veleně a příznivci kostela sv. Anny, 

nepřehlédnutelnou dominantou obce je bezesporu kostel sv. Anny v Jedlce, který byl díky mnoha dárcům obnoven v letech 2008 – 2012 a  slavnostně vysvěcen dne 22. září 2012 litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem.  

Od té doby se v důstojném prostředí opět konají bohoslužby a další kulturní akce. 

Je známo, že jedlcký kostel je nejstarším kostelem na Děčínsku, byl postaven původně ve 13. století, přestavěn ve 2. polovině  15. století a v letech 1716 – 1723 částečně zbarokizován a přistavěna věž. Impulzem k zahájení přestavby se stala rozsáhlá poškození kostela při vichřici dne 12. 02. 1715, kdy byl poničen také krov.

Ve věži kostela se nacházely tři zvony. Dva z nich byly zrekvírovány za 1. světové války. Obec pořídila v roce 1928 dva nové zvony, které odlila firma Richard Herold v Chomutově/ Komotau. Ty však byly zabaveny a sneseny z věže v roce 1942 a odvezeny na válečné účely. Ve věži přežil jak první, tak druhou světovou válku pouze nejstarší zvon, který se ve zvonové stolici nachází dodnes. Pochází z roku 1470 a je na něm reliéf Panny Marie, má 81 cm, hmotnost cca 310 kg, tón c2-7a byl odlit Peterem Ponhartem v německé Žitavě/ Zittau. 

Nyní se objevila možnost odlít dva nové zvony, které by zvukově doplnily zvon stávající včetně automatického vyzvánění. 

Možná si ani neuvědomujete, že zvony jsou v našich krajích od nepaměti spojeny s křesťanskou bohoslužbou a jsou součástí našeho života více, než si uvědomujeme. Oznamují radostné i bolestné události v obci, zvou k modlitbě, obec vyzváněním zvonů ožije. V obcích, kde byly v minulých letech zvony instalovány, se tamní obyvatelé těší z jejich zvuku a zvykli si na kolorit vyzvánění. Mnozí se zvony řídí, ráno, poledne i večer oznamují a lidé si bez nich již nedokážou den představit.

Nové zvony ponesou jména rodičů Panny Marie:  sv. Anna ( 86 cm, hmotnost 410 kg / tón b1) a sv. Jáchym ( 68 cm, hmotnost 200 kg/ tón es2). Jestliže je jedlcký kostel zasvěcený sv. Anně, tak jsou právě tato jména příznačná pro nové zvony. Částka na pořízení dvou nových zvonů včetně vybavení pro všechny tři zvony a elektrických pohonů bude 1 200.000 Kč. Farnost má nyní k dispozici částku 200.000,- Kč, kterou získala darem. K záměru pořídit nové zvony se kladně postavila také obec Malá Veleň, která na tuto akci uvolní významný obnos 300.000,- Kč, Česko-německý fond budoucnosti přispěl na tuto akci částku 300.000,-Kč, farnost Jedlka přispěje mna nové zvony 100.000,- Kč.

Bez finanční účasti místních obyvatel ale není možné tento záměr úspěšně dokončit. Vždyť zvony uslyšíte právě vy, vám budou sloužit a budou vaší chloubou. Až budeme obcházet dům od domu se sběracími listinami a prosit vás o příspěvek, věříme ve vaši vstřícnost a velkorysost. Nechť každý daruje, kolik mu dovolí možnosti. Jsem přesvědčen, že budete mít radost, že jste podpořili dílo, které přetrvá věky a na které budete právem hrdí. 

Odlití zvonů se uskuteční začátkem listopadu 2022 v německém Passau. Jejich slavnostní svěcení a první vyzvánění plánujeme na svatoanenskou pouť v roce 2023.

Na nové zvony pro kostel sv. Anny v Jedlce je vyhlášen transparentní účet číslo 123-4438950287/0100.

Mgr. Marcel Hrubý, správce farnosti 

Václav Růžička, Starosta obce

Ke stažení

Fotogalerie

Napište nám

Zůstaňme ve spojení

Další kontakty

Mgr. Marcel Hrubý

administrátor in materialibus

+420 606 240 940
fara.srbska@tiscali.cz

Jozef Kujan, SDB

administrátor exc. in spiritualibus

+420 603 840 437
kujansdb@gmail.com

Mgr. Jakub Šmíd

správce webu

jakub-smid@email.cz