Farnost Verneřice

Kostel sv. Anny

Obce patřící k farnosti

Verneřice /Wernstadt/, Čáslav /Tschiaschel/, Loučky /Schönau/, Malá Javorská /Klein Jober/

Kostel

Kostel sv. Anny

Mše svaté

prozatím nejsou pravidelné bohoslužby

Svátky

Správce farnosti

Mgr. Marcel Hrubý

Mše slouží

P. Jozef Kujan, SDB

Historie

Z dějin farnosti a kostela

Římskokatolický farní kostel svaté Anny ve Verneřicích je barokní a rokoková sakrální stavba stojící v obci na náměstí. Od 3. května 1958 je kostel chráněn jako kulturní památka České republiky.

První kostel sv. Anny ve Verneřicích je uváděn již v roce 1384 jako farní. Po povýšení Verneřic v roce 1497 na městečko byl kostel v letech 1563 – 1565 zásadně rozšířen v goticko-renesančním slohu stavebníkem Oldřichem Dubanským z Duban. Napočátku 17. století byl kostel zvětšen o dřevěnou přístavbu, která byla pro zchátralost v roce 1709 stržena a žatecký stavitel Anton Loschy postavil v letech 1709 – 1713 novou kos- telní loď v barokním slohu. Kostel spolu s městečkem dvakrát vyhořel a sice 19. 5. 1743 a 28. 5. 1774, poté byl v roce 1776 obnoven. Kostel je barokní, rokokově upravený, trojlodní, s trojboce uzavřeným pozdně gotickým presbyteriem, se sakristií po jižní a hranolovou věží po severní straně. 

Kostel se jako jediný vyhnul plošné demolici kostelů na Verneřicku v 70. letech 20. století. Nesmyslným jednáním bývalého Okresního národního výboru v Děčíně bylo zboření kostelů v Merbolticích, Rychnově, Valkeřicích a na Gottesbergu u Verneřic a také vzdálenějším Huntířově a Nové Olešce. Z povrchu zemského zmizely také kostely v Mukařově a Touchořinách, které již patří do litoměřického okresu.

Obnova kostela

Poslední oprava kostela

Kostel sv. Anny ve Verneřicích prochází od roku 2006 generální rekonstrukcí, která se již přesunula do interiéru. V roce 2015 začala výměna části dožilých oken, první etapa opravy stropu včetně rehabilitace štukové výzdoby a opravy vnitřních omítek. Souběžně probíhá rovněž oprava mobiliáře /dovezeného ze zrušeného kostela sv. Bonaventury v Mladé Boleslavi/, který bude do kostela instalován po kompletní opravě interiéru.

Napište nám

Zůstaňme ve spojení

Další kontakty

Mgr. Marcel Hrubý

administrátor in materialibus

+420 606 240 940
fara.srbska@tiscali.cz

Jozef Kujan, SDB

administrátor exc. in spiritualibus

+420 603 840 437
kujansdb@gmail.com

Mgr. Jakub Šmíd

správce webu

jakub-smid@email.cz