Farnost Růžová

Kostel sv. Petra a Pavla

V Růžové existovala farnost již ve středověku, připomínaná k roku 1352, tehdy náležela k Děkanství Lípa (dnes Č. Lípa). Od roku 1562 byla farnost protestantská.

V roce 1786 byla v Růžové obnovena farnost, která byla v roce 1912 přičleněna k nově založenému děčínskému vikariátu, když dříve patřila pod Vikariát Česká Kamenice.

Růžovskou farnost tvoří kromě farní obce také Kamenická Stráň, Mezná, Mezní Louka, Růžovský vrch a Dolský mlýn.

Dnes je farnost v Růžové spravována farou v Srbské Kamenici.

Obce patřící k farnosti

Růžová, Dolský Mlýn, Kamenická Stráň, Mezná, Mezní Louka, Růžovský vrch

Kostel

Kostel sv. Petra a Pavla

Mše svaté

pravidelně každou neděli od 11:00h

Svátky

Patrocionální slavnosti 29. června - pouť Petra a Pavla, lavnost vysvěcení kostela druhou neděli po Sv. Michalovi, třikrát ročně poutní procesí na Hutberg, Noc kostelů

Správce farnosti

Mgr. Marcel Hrubý

Mše slouží

P. Jozef Kujan, SDB

Zvony

Zvony, které uslyšíte v naší farnosti

V samostatně stojící zvonici vedle kostela vyzvánějí denně tři zvony:

  • sv. Petr / hmotnost 343kg, tón h1 / - požehnán při svěcení kostela v r. 2000 jako dar německých rodáků z  Růžové,
  • sv. Pavel / hmotnost 506kg, tón a1 / - ulitý v roce 2004 u příležitosti 65. výročí kněžského svěcení P. Mons. Wilhelma Wirsama
  • a sv. Barbora / 220 kg, tón d2/, který pochází z roku 1409 a byl v roce 1791 přivezen ze zrušeného  kostela sv. Kateřiny na novém městě pražském.

Historie

Z dějin farnosti a kostela

V Růžové existovala farnost již ve středověku, připomínaná k roku 1352, tehdy náležela k Děkanství Lípa (dnes Č. Lípa). Od roku 1562 byla farnost protestantská.  Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v barokním slohu na místě starší stavby v letech 1710-1712 pod patronací majitele panství, Franze Karla hraběte Clary Aldringen.  Dne 9. října 1712 byla stavba  slavnostně vysvěcena  knězem Johannem Christophem Müllerem za účasti samotného majitele panství. 

Kostel byl obdarován cennými jedenácti obrazy apoštolů (sv. Petr a Pavel jsou vyobrazeni na jednom plátně) z dílny barokního malíře z okruhu Petra Brandla. Obrazy jsou dnes zapůjčeny do děčínského zámku. V roce 1786 byla v Růžové obnovena farnost, která byla v  roce 1912 přičleněna k nově založenému děčínskému vikariátu, když dříve patřila pod Vikariát Česká Kamenice.  Růžovskou farnost tvoří kromě farní obce také Kamenická Stráň a Mezná a roce 1939 měla 1691 obyvatel, z toho 1342 katolíků. Posledním farářem do roku 1946 byl Mons. Robert Franze. Po 2. světové válce již nebyla zdejší fara obsazena a farnost byla spravována z Děčína. Kostel začíná pustnout a  komunistický režim náboženství potírá. Již vykradený a zdevastovaný kostel vyhořel 1. srpna 1988 a již na jaře 1989 byl navržen Okresním národním výborem k demolici, ke které nedošlo jen díky převratu v listopadu 1989. 

Obnova kostela

Poslední oprava kostela

Kostel  byl renovován v letech 1996 - 2000 a vysvěcen biskupem ThDr. Josefem Kouklem 7. října 2000. Do interiéru kostela byl umístěn zrestaurovaný mobiliář (hlavní a boční oltáře) z kostela Narození Panny Marie v Dubnici v Podještědí, ze Záhořan u Litoměřic (varhany, křtitelnice, sochy sv. Petra a Pavla), z pův. vybavení markvartického kostela (sochy na konzolách). Lavice jsou kopií barokních lavic z Konojed u Úštěka. Presbyterium kostela obepíná novodobá přístavba, která stavebně navázala na pův. sakristii a  slouží farnosti jako potřebné zázemí.  

V roce 2013 uskutečnila farnost za velké dotace Státního zemědělského intervenčního fondu výměnu stávající střešní krytiny za břidlicovou, opravu vnějších omítek a obnovu fresky Svaté Rodiny ve štukovém rámu na stropě kostela. 

Farnost, která společně s obcí každoročně slaví petropavlovskou pouť, si  v roce 2012 připomenula 300. výročí posvěcení kostela. Hlavní oslavy se uskutečnily dne 30. června 2012 za účasti německých rodáků, kteří svůj domov pravidelně navštěvují.

Napište nám

Zůstaňme ve spojení

Další kontakty

Mgr. Marcel Hrubý

administrátor in materialibus

+420 606 240 940
fara.srbska@tiscali.cz

Jozef Kujan, SDB

administrátor exc. in spiritualibus

+420 603 840 437
kujansdb@gmail.com

Mgr. Jakub Šmíd

správce webu

jakub-smid@email.cz