Farnost Horní Prysk

Kostel sv. Petra a Pavla

Obce patřící k farnosti

Horní Prysk /Ober Preschkau/, Dolní Prysk /Nieder Preschkau/, Vesnička /Füllerdörfel/

Kostel

Kostel sv. Petra a Pavla

Mše svaté

pravidelně každou sobotu od 19:00h (s nedělní platností)

Svátky

Správce farnosti

Mgr. Marcel Hrubý

Mše slouží

P. Jozef Kujan, SDB

Historie

Z dějin farnosti a kostela

Dnešní kostel sv. Petra a Pavla v Horním Prysku je hodnotnou architektonickou památkou, svým významem překračující rámec regionu.  Dnešní stavbě předcházela dvě starší založení. Po zániku nejstaršího kostela (údajně zničen za švédských válek), byl ve 40. letech 17. století postaven nový, zednickým mistrem S. Vetterem.  Z této doby pochází i současná, samostatně stojící zvonice, zvýšená roku 1680. Současný barokní kostel byl vystavěn v letech 1718-1721 roudnickým stavitelem italského původu Petrem Pavlem Columbanim , který vystavěl i kostely v sousedním Kamenickém Šenově a Polevsku. Kostel byl založen  na konvex- konkávním půdorysu a na jedince zapůsobí právě vnějšími vzletnými liniemi. 

Vnitřek kostela je bohatě vyzdoben. Rokokový hlavní oltář s titulárním obrazem sv. Petra a Pavla od malíře Thomase Eyselta z Jablonného, byl vyroben roku 1752 pražským sochařem Janem Lampelem. Oltář přestavěl r. 1775 sochař Anton Max ze Sloupu, který v roce 1763 zhotovil i kazatelnu, která je mistrovským dílem pozdního baroka. Kromě hlavního oltáře se v kostele nacházejí ještě další tři barokní oltáře, sv. Josefa, sv. Aloise a Panny Marie. Interiér vhodně doplňují pozoruhodné barokní sochy v životní velikosti: sv. Michael, sv. Rafael, sv. Zikmund a sv. Leopold. Na kruchtě stojí dvoumanuálové varhany z roku 1745 od varhanáře Johanna Christopha Standfusse z Chabařovic. 

Kostel sv. Petra a Pavla v Horním Prysku prošel v letech 2002 - 2014 generální rekonstrukcí. 

Obnova kostela

Poslední oprava kostela

Za významné finanční podpory Ministerstva zemědělství / Státního zemědělského intervenčního fondu/ proběhla v roce 2011 druhá etapa rekonstrukce kostela, při které se zrestaurovaly oltáře a kazatelna, zvonice, ohradní zdi, brány, dveře a schodiště. 

Celkovou rekonstrukci kostela také podpořily: Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo kultury ČR, Liberecký kraj, německá biskupství, farnosti z Moravy a Obec Prysk.

Kostel prošel celkovou rekonstrukcí a byl 21. června 2014 slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem Janem Baxantem.

Napište nám

Zůstaňme ve spojení

Další kontakty

Mgr. Marcel Hrubý

administrátor in materialibus

+420 606 240 940
fara.srbska@tiscali.cz

Jozef Kujan, SDB

administrátor exc. in spiritualibus

+420 603 840 437
kujansdb@gmail.com

Mgr. Jakub Šmíd

správce webu

jakub-smid@email.cz