Farnost Jetřichovice

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Jetřichovickou farnost tvoří obce Jetřichovice, Vysoká Lípa a Rynartice. Přifařené obce mají v kostele zasvěceny boční oltáře: sv. Prokop - Rynartice, sv. Anna - Vysoká Lípa. Pravidelné mše od jara do podzimu jsou slouženy ve farním kostele v Jetřichovicích každou neděli od 8:00h.

Obce patřící k farnosti

Jetřichovice /Dittersbach/, Na Tokáni /Balzhütte/, Rynartice /Rennersdorf/, Vysoká Lípa /Hohenleipa/, Zadní Jetřichovice /Hinter Dittersbach/

Kostel

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Mše svaté

pravidelně každou neděli od 8:00h (Velikonoce-listopad)

Svátky

Správce farnosti

Mgr. Marcel Hrubý

Mše slouží

P. Jozef Kujan, SDB

Zvony

Zvony, které uslyšíte v naší farnosti

V jetřichovickém kostele jsou instalovány celkem tři zvony. Všechny tři zvony vyzvánějí z věže o nedělích před bohoslužbou a v pravé poledne. Přes týden pak jednotlivě ráno v poledne a večer.

V roce 2007 byl do zvonice zavěšen zvon sv. Anny, patronky Vysoké Lípy, který má tón c2 a hmotnost 374 kg. Největším zvonem ve zvonici je 500 let starý zvon, pocházející z některého ze zrušených kostelů v Litoměřicích (byl sem převezen za josefínských reforem v 80. letech 18. století), ten je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému, jeho tón je a1 a hmotnost přibližně 800 kg.

V sobotu 28. září 2013 byl u kostela sv. Jana Nepomuckého v Jetřichovicích požehnán nový zvon. Tento zvon pro jetřichovický kostel nese jméno Svatý Prokop, jeho hmotnost je 299 kg a tón zvonu je e2. Je zvonem přifařené obce Rynartice, které je sv. Prokop patronem.

Historie

Z dějin farnosti a kostela

Tento malebný barokní kostelík s přiléhajícím hřbitovem ve svahu nad středem obce byl postaven původně jako morová kaple v letech 1748 až 1752. Významné rozšíření stavby se uskutečnilo v souvislosti s reformami císaře Josefa II. v letech 1788 až 1791 a v roce 1828 byla přistavěna věž. V interiéru kostela vyniká barokní dřevěná socha Madony v nadživotní velikosti z doby kolem roku 1730 a rokoková kazatelna. Boční oltáře jsou zasvěceny patronům přifařených obcí: sv. Prokop - Rynartice, sv. Anna - Vysoká Lípa.

V kostele se konaly bohoslužby do začátku 80. let 20. století, pak rychle zpustnul. Značně poničený kostel byl obnoven v letech 1991-1993.

V letech 2013 a 2014 došlo k důkladné opravě interiéru a restaurování vnitřního vybavení, které před dvaceti lety nebylo možno uskutečnit. Obnovena byla i vstupní brána na přilehlý hřbitov.

Unikátní skalní kaple sv. Ignáce (něm. Schemmler Kapelle) poblíž bývalé školy ve Všemilech pochází z počátku 19. století. Vysekaná byla do skalního bloku. Její autor, ani přesné datum vzniku není známo. Obnova kaple v roce 2014 obnášela odizolování, opravu omítek a pořízení nového vnitřního vybavení.

Obnova kostela

Poslední oprava kostela

V roce 1992 se obnovy kostela ujal správce farnosti Marcel Hrubý a se skupinou nadšenců a dobrovolníků dovedl opravu kostela až ke zdárnému konci - znovu vysvěcení ve výroční den jetřichovického posvícení 30. října 1993. Kostel znovu vysvětil biskup litoměřický ThDr. Josef Koukl.

Kostel byl obnoven z finančních příspěvků Okresního úřadu v Děčíně, organizace Kirche in Not z Německa, Obecního úřadu v Jetřichovicích a moravských farností.

O opravu a restaurování kostela sv. Jana Nepomuckého v letech 2013 a 2014 se zasloužila Římskokatolická farnost Jetřichovice a především administrátor farnosti Marcel Hrubý. Obnovu interiéru skalní kaple sv. Ignáce zajistila Obec Jetřichovice. Na záchranu obou sakrálních památek přispěla Evropská unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova, Česko-německý fond budoucnosti a rodáci z Německa.

Napište nám

Zůstaňme ve spojení

Další kontakty

Mgr. Marcel Hrubý

administrátor in materialibus

+420 606 240 940
fara.srbska@tiscali.cz

Jozef Kujan, SDB

administrátor exc. in spiritualibus

+420 603 840 437
kujansdb@gmail.com

Mgr. Jakub Šmíd

správce webu

jakub-smid@email.cz