Farnost Srbská Kamenice

Kostel sv. Václava

Římskokatolická farnost Srbská Kamenice je územním společenstvím římských katolíků v Srbské Kamenici a okolí. Organizačně spadá do děčínského vikariátu litoměřické diecéze.

Jedná se o starobylou farnost, založenou ve středověku, datum založení ale není přesně znám. Jako samostatná fara byla kanonicky zřízena v roce 1856.

Od roku 2005 fara spravuje dalších 13 přidružených farností, které tak tvoří farní obvod.

Obce patřící k farnosti

Srbská Kamenice /Windisch Kamnitz/, Všemily /Schemmel/

Kostel

Kostel sv. Václava

Mše svaté

pravidelně každou neděli od 9:30h, pravidelně po - pá od 18:00h na faře

Svátky

Svatováclavské hudební slavnosti, Svatováclavská pouť, Noc kostelů

Správce farnosti

Mgr. Marcel Hrubý

Mše slouží

P. Jozef KUJAN, SDB

Zvony

Zvony, které uslyšíte v naší farnosti

V sobotu, dne 21. září 2013 se v Srbské Kamenici uskutečnila slavnost žehnání dalších, dvou nových zvonů spojená se svatováclavskou mší svatou a setkáním německých rodáků ze Srbské Kamenice. 

Jeden z nových zvonů je zasvěcen sv. Josefu (patronu umírajících) a jeho hmotnost je 135 kg / tón fis2 /, druhý sv. Ignáci z Loyoly (patronu přifařené obce Všemily) jeho hmotnost je 210 kg, / tón e2 /. Do sanktusové vížky byl vyzdvižen také starý zvon z roku 1909 vyrobený firmou Grassmayr v Innsbrucku, který vyzvání každou neděli  při pozdvihování během mše svaté (proměňování). Do velké věže byl ještě vyzdvižen historický zvon ze 17. století od zvonaře Löwa z Prahy o hmotnosti cca 120 kg / tón gis 2 /.

V neděli a o svátcích jsou ze zvonice kostela sv. Václava v Srbské Kamenici slyšet  tyto zvony: 

  • sv. Václav 712 kg  z roku 2003 / tón gis1 /
  • Panna Maria - historický zvon ze 17 století, původní, který ve věži po 2. světové válce zůstal / tón h 1, hmotnost cca 340 kg/,
  • Srdce Ježíšovo - odlitý v roce 2003 / tón cis2, hmotnost 278 kg /.

A nově zvony:

  • sv. Josef / tón fis2, hmotnost 135 kg /,
  • sv. Ignác / tón e2, hmotnost 210 kg /
  • a Panna Maria Královna ze 17. století / tón gis2, hmotnost cca 120 kg /.

Historie

Z dějin farnosti a kostela

je pozdně barokní, jednolodní stavbou, s obdélným, polokruhově zakončeným presbyteriem, s obdélnou sakristií (s oratoří v patře) po jižní straně a hranolovou věží v západním průčelí. Fasády člení čabrakou pilastry a okna kasulových tvarů. Presbytář i loď sklenuty poli plackových kleneb. Kostel je zapsanou stavbou v rejstříku kulturních památek Ministerstva kultury pod číslem: 10596 / 5 – 3941.

Kostel byl postaven dle plánu Johanna Wenzela Kosche z Děčína, který pro panství Kinských stavěl významné sakrální stavby.  Samotným stavitelem byl ale Wenzel Sauer, rodák z Hospozína u Slaného, tedy z místa, které také náleželo k panství Kinských.

Realizace kostela probíhala v letech 1772- 1776  a 20. 10. 1776 vysvěcen českokamenickým děkanem, P. Danielem Kühnelem. Do nové svatyně byly přeneseny oltáře a zvony ze starého dřevěného kostelíka, který stával na blízkém hřbitově, byl zchátralý a kapacitně nestačil rostoucí obci.  

V roce 1785 byl do kostela dovezen velkolepý oltář z pražského klášterního kostela Největějšího Salvátora na starém městě pražském. Tehdejší srbskokamenický páter Johann Anton Grohmann, rodák z Doubice, získal tento oltář z klášterního kostela paulánů, který byl zrušen za reforem císaře Josefa II.  Oltář stál 100 guldenů, které uhradila srbskokamenická a všemilská obec. 

V únoru 1786 byl oltář po Labi dovezen lodí z Prahy do Děčína a odtud volskými spřeženími v doprovodu duchovního do Srbské Kamenice. Jakob Richter, truhlářský mistr z České Kamenice oltář usadil na současné místo v presbyteriu kostela. Cena za oltář včetně usazení se vyšplhala na 300 guldenů. Chybějící částku doplnil majitel panství Franz Ullrich Kinsky. Boční oltáře uhradili bratři Joseph-  mlynář  a Anton Marschner – pekař (epištolní strana) a Christian Michel, obchodník (evangelní strana).

Kazatelnu nechal zhotovit bývalý expozit P. Johann Just. V roce 1788 byl postaven kúr. Starý kostel byl postupně bourán a z jeho materiálu byly postaveny zdi kolem kostelního dvora, dnes farní budovy. V roce 1791 byla tesařem Johanem Christophem Deutschmannem z Markvartic postavena dřevěná věž. Ve stejném roce byly v Praze zakoupeny nové zvony.  

Srbská Kamenice se také dočkala nové farní budovy, která byla postavena v klasicistním duchu v roce 1864 děkanem Antonem Friedlandem. 

V letech 1946- 1989 kostel z větší části chátral až do roku 1993, kdy začala jeho rekonstrukce. Přibližně patnáct let po té, kdy se zde konala poslední bohoslužba.

Obnova kostela

Poslední oprava kostela

V roce 1993 se přistoupilo k rekonstrukci kostela sv. Václava s tehdejšími omezenými finančními prostředky, které věnovali němečtí rodáci ze Srbské Kamenice, německá biskupství a Ministerstvo kultury a tehdejší Okresní úřad v Děčíně.  Na opravu se uskutečnila sbírka také mezi místními obyvateli a chalupáři. 

Při svatováclavské pouti 23. září 1995 byl kostel slavnostně požehnán tehdejším litoměřickým biskupem ThDr. Josefem Kouklem za účasti německých rodáků. 

Z jejich iniciativy byly v roce 2003 požehnány nové zvony, které od té doby denně vyzvánějí nad Srbskou Kamenicí.

Napište nám

Zůstaňme ve spojení

Další kontakty

Mgr. Marcel Hrubý

administrátor in materialibus

+420 606 240 940
fara.srbska@tiscali.cz

Jozef Kujan, SDB

administrátor exc. in spiritualibus

+420 603 840 437
kujansdb@gmail.com

Mgr. Jakub Šmíd

správce webu

jakub-smid@email.cz