Farnost Malá Bukovina

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava na Malé Bukovině tvoří s přilehlou farou, bývalou školou a hřbitovem malebný komplex na návrší nad samotnou obcí a je dominantou celého kraje.

Správa farnosti náleží v současné době faře v Srbské Kamenici. K farnosti patří obce Malá Bukovina, Karlovka, Skřivánčí, Velká Bukovina

Obce patřící k farnosti

Malá Bukovina /Klein Bocken/, Karlovka /Karlsthal/, Skřivánčí /Lerchenthal/, Velká Bukovina /Grossbocken/

Kostel

Kostel sv. Václava

Mše svaté

pravidelně každou neděli od 14:00h

Svátky

svatováclavská pouť, Noc kostelů

Správce farnosti

Mgr. Marcel Hrubý

Mše slouží

P. Jozef Kujan, SDB

Zvony

Zvony, které uslyšíte v naší farnosti

V letech 2004 byly díky sbírkám německých rodáků, místních obyvatel a obce za přispění ČNFB pořízeny pro kostel nové zvony, sv. Václav (478 kg, tón a1) a sv. Jan Nepomucký (289 kg, tón c2)

Od září 2013 ve  zvonici přibyly další dva zvony: jeden  je zasvěcen sv. apoštolům a jeho hmotnost je 984 kg (tón f 1) , druhý Panně Marii, jeho hmotnost je 232 kg (tón d 2).

Historie

Z dějin farnosti a kostela

Byl postaven v letech 1716 - 1723 na místě starší kaple nebo kostelíku, zmiňovaného již k roku 1384. V roce 1723 byla ke kostelu založena i farnost.

Jde o barokní stavbu, jednolodní, obdélnou, s obdélným polokruhově zakončeným presbyteriem se dvěma pravoúhlými přístavky po stranách a hranolovou věží, vystupující ze západního průčelí.  Kostel je zapsanou kulturní památkou v rejstříku ÚSKP pod číslem: 40892/5- 3822.

Autor kostela je sice neznámý, ale samotnou stavbu nechal postavit její donátor, svobodný pán Benedikt Praeschel z Praeschenfeldu, tehdejší majitel panství Velká Bukovina

 V letech 1769 – 1779 tady působil farář Wenzel Hocke, přezdívaný Hockewanzel, který později proslul svým humorem a dobrotou jako arciděkan nedalekého mariánského poutního místa Horní Police.

Kostel v letech 1946 – 1989 chátral a dočkal se opravy v letech 2001- 2003.

Opraven byl díky omezeným finančním prostředkům z české i německé strany.  Hlavní barokní oltář z 2. poloviny 18. století, s rokokovou predelou a tabernáklem, s brankami po stranách., byl v roce 2003 doplněn o barokní soubor pěti soch z nepoužívané kaple ve Vysokých Třebušicích u Podbořan. 

Boční barokní oltáře z 18. století, zasvěcené Matce Boží a sv. Janu Nepomuckému,  pochází z kostela v Mrzlicích u Bíliny a byly v roce 2003 doplněny o kopie zcizených řezeb a drobné barokní plastiky z depozitářů litoměřické diecéze.  V kostele se nacházejí zajímavé plastiky křížové cesty z 80. let 20. století, jejichž autorem je P. Mainrad  Lehmann z Arcidiecéze Freiburg / Breisgau.

Interiér doplňují čtyři rozměrné obrazy od Ignáce Raaba, pocházející z jezuitské rezidence v Liběšicích u Úštěka a zobrazují sv. Stanislava Kostku, sv. Aloise, sv. Rozálii a sv. Teklu.

Barokní křtitelnice pochází z poloviny 18. století.

Na kruchtě jsou mechanické varhany od Franze Fellera z 1. poloviny 19. století a na severní oratoři jedinečný varhanní pozitiv od Johanana Blasmayera z Olomouce.

Obnova kostela

Poslední oprava kostela

Poslední významná oprava kostela se uskutečnila v letech 2001- 2003.

Opraven byl díky omezeným finančním prostředkům z české i německé strany.

Napište nám

Zůstaňme ve spojení

Další kontakty

Mgr. Marcel Hrubý

administrátor in materialibus

+420 606 240 940
fara.srbska@tiscali.cz

Jozef Kujan, SDB

administrátor exc. in spiritualibus

+420 603 840 437
kujansdb@gmail.com

Mgr. Jakub Šmíd

správce webu

jakub-smid@email.cz