Nové zvony pro Horní Prysk (Kostel sv. Petra a Pavla)

6. listopadu 2022

Nové zvony ponesou jména sv. Pavel, ( 88 cm, hmotnost 420 kg / tón b1) a sv. Petr (104 cm, hmotnost 660 kg / tón g1).

Milí přátelé, obyvatelé, preškavští farníci  a příznivci kostela sv. Petra a Pavla, 

v loňském roce jsme si připomněli 300 let od dokončení stavby současného kostela 

sv. Petra a Pavla v Horním Prysku. Kostel na konvex- konkávním (se zvlněnými křivkami) půdorysu byl postaven v letech 1718-1721 roudnickým stavitelem italského původu Petrem Pavlem Columbanim, který navrhl i kostely v Kamenickém Šenově a Polevsku, ale třeba i kostel v Peruci na Lounsku nebo Ledčicích na Mělnicku. 

Preškavský kostel, hodnotná barokní stavba, byla díky mnoha dárcům obnovena v letech 2007 – 2014 a  slavnostně vysvěcena dne 21. června 2014 litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem.  

Od té doby se v důstojném prostředí opět konají bohoslužby a další kulturní akce. 

Ve věži samostatně stojící zvonice, která pochází z roku 1680, se nachází dřevěná stolice s několika pozicemi na zvony, které byly zrekvírovány za 1. světové války. Obec po příkladu ostatních vesnic a měst pořídila za I. republiky nové zvony, které byly zabaveny a sneseny z věže v roce 1942 a odvezeny na válečné účely. Ve věži přežil obě světové války pouze barokní zvon, který byl v 70. letech 20. století převezen do věže v sousedním Kamenickém Šenově. Pochází z roku 1669, má hmotnost cca 300 kg a byl odlit dle záznamu mistrem Boriciem. 

V loňském roce dostala farnost nabídku daru v podobě  čtyř zvonů z Německa, ze zrušeného kostela  v městě Schwabach u Norimberka,  který byl vystavěn po II. světové válce pro vystěhované německé obyvatele z východní Evropy a také i z naší země. V současné době se ale stal nadbytečným, jelikož ve Schwabachu jsou další tři funkční kostely. Farnost Schwabach se proto rozhodla zvony darovat nám. Jde o zvony, odlité v roce 1958 v německém Heidelbergu, které nesou jména:  sv. Walburga 280 kg (tón c2), sv. Alžběta 160 kg( tón es2), sv. Sebald 135 kg (tón f2) a sv. Martin 100 kg ( tón g2). Jde o menší zvony, které je vhodné doplnit většími zvony. V preškavské věži se sice nyní nachází zvukově nepříliš zdařilý zvon ze 17. století, který je zapůjčený z kostela v Letově u Podbořan. Tento zvon, který navíc nebude ladit s darovanými zvony z Německa, doporučuji vrátit a pořídit nové zvony, které by doplnily soustavu malých, darovaných zvonů z Německa. Na tuto akci vyhlásíme společně s obcí, která tento záměr schválila, veřejnou sbírku, která bude zahájena v srpnu 2022.  Kdo již na tuto akci přispěl? Česko-německý fond budoucnosti částkou 300.000,- Kč, stejnou částkou obec, nejvyšší částkou přispívá Ministerstvo zemědělství prostřednictvím MAS Český sever částkou 2.000.000 Kč. Zakázka zahrnuje kromě zavěšení a nového vybavení německých zvonů, také pořízení jednoho velkého zvonu a opravu zvonice (zvonové stolice a fasády). Na preškavský zvon bude  potřeba shromáždit kromě již jistých příspěvků ještě finanční částku ve výši 300.000,- Kč

Nové zvony ponesou jména sv. Pavel, ( 88 cm, hmotnost 420 kg / tón b1) a sv. Petr (104 cm, hmotnost 660 kg / tón g1).

Zvony jsou v našich krajích od nepaměti spojeny s křesťanskou bohoslužbou a jsou součástí našeho života více, než si uvědomujeme. Oznamují radostné i bolestné události v obci, zvou k modlitbě, obec vyzváněním zvonů ožije. 

Bez vaší finanční účasti ale není možné tento záměr úspěšně dokončit. Vždyť zvony uslyšíte právě vy, vám budou sloužit a budou vaší chloubou. Až budeme obcházet dům od domu se sběracími listinami a prosit vás o příspěvek, věříme ve vaši vstřícnost a velkorysost. Nechť každý přispěje, kolik mu dovolí možnosti. Jména dárců, kteří přispějí významnou částkou, budou odlita na zvonu. Jsem přesvědčen, že budete mít radost, že jste podpořili dílo, které přetrvá věky a na které budete právem hrdí. 

Při petropavlovské pouti v roce 2023 by se všechny zvony vyzdvihly do obnovené zvonice a poprvé se rozeznějí.

Odlití zvonů se uskuteční již na podzim 2022 v německém Passau.

–––––––––––––––––

Mgr. Marcel Hrubý

správce farnosti 

(číslo účtu obce Prysk na pořízení nového zvonu sv. Pavel: 123-6286330247/0100)

Ke stažení

Fotogalerie

Napište nám

Zůstaňme ve spojení

Další kontakty

Mgr. Marcel Hrubý

administrátor in materialibus

+420 606 240 940
fara.srbska@tiscali.cz

Jozef Kujan, SDB

administrátor exc. in spiritualibus

+420 603 840 437
kujansdb@gmail.com

Mgr. Jakub Šmíd

správce webu

jakub-smid@email.cz