Svatováclavské poutě v našich farnostech - 30.9.

30. září 2017

U příležitosti svátku patrona českých zemí sv. Václava můžete navštívit Svatováclavskou pouť v obci Srbská Kamenice a Malá Bukovina

Hned dva kostely v našich farnostech jsou zasvěceny patronu českých zemí sv. Václavu. Jedním je kostel sv. Václava v Srbské Kamenici a druhým kostel sv. Václava v Malé Bukovině.

V obou těchto obcích bude v tento svátek pořádána svátováclavská pouť.

Do Srbské Kamenice vás zve obec a farnost Srbská Kamenice 30.9. od 10 do 18h. Od 13h bude probíhat koncert žáků ZUŠ Děčín kytarové třídy Ivany Vaňkové v kostele sv. Václava.

Potní mše svatá proběhne 1.10. v kostele sv. Václava od 9:30h.

30.9. bude probíhat i svatováclavská pouť v obci Malá Bukovina od 11 do 22h.
Již 29.9. od 18h začne koncert v kostele sv. Václava v Malé Bukovině (zpěv Klára Kozlíková, Daniela Libichová, klavírní doprovod David Mašek).

Poutní mše svatá ke cti sv. Václava, patrona obce, proběhne v neděli 1.10. od 14h v kostele sv. Václava. Na posezení na faře od 15h Vás zve správce farnosti Mgr. Marcel Hrubý.

Jste srdečně zváni.

Fotogalerie

Napište nám

Zůstaňme ve spojení

Další kontakty

Mgr. Marcel Hrubý

administrátor in materialibus

+420 606 240 940
fara.srbska@tiscali.cz

Jozef Kujan, SDB

administrátor exc. in spiritualibus

+420 603 840 437
kujansdb@gmail.com

Mgr. Jakub Šmíd

správce webu

jakub-smid@email.cz