Slavnostní svěcení kostela sv. Martina v Markvarticích dne 23. září 2017

23. září 2017

Po téměř padesáti letech znovu ožije farní život v Markvarticích a okolí, znovu zazní zvony a znovu bude sloužena mše svatá. Kostel sv. Martina se podařilo zachránit z ruin.

S velkou radostí ze zdařilého Božího díla a s velkou vděčností všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli pozvednout z prachu země ruinu kostela sv. Martina v Markvarticích a důvěřovali, že se kostel podaří zachránit, dáváme  na vědomí, že 23. září 2017 bude  pro Markvartice, a do farnosti patřící obce Veselé, Kamenická Nová Víska, Víska pod Lesy a Veselíčko, historickou událostí. Obnovený a znovuzrozený kostel sv. Martina otevře své brány poutníkům ke slavení mše svaté po vice než padesáti letech. Tato nadregionální událost si zaslouží vaší nevšední pozornost. Rádi bychom prožili tento velký a slavnostní den společně s vámi.

PROGRAM

Sobota 23. září 2017 (Samstag 23.September 2017)

 9.00 h. - Markvartice  - nádraží ČD – výchozí místo procesí, které projde celou obcí k obnovenému kostelu sv. Martina. V procesí se ponese socha Panny Marie z mariánského oltáře.  V blízkosti kostela  budou požehnány dva zcela obnovené kříže, socha sv. Františka Xaverského a sloup se sochou Immaculaty.

11.00 koncelebrovaná mše svatá, celebruje  Mons. Alois Kottgasser, emeritní arcibiskup salzburský, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Martin Davídek, generální vikář litoměřické diecéze, hl. celebrant posvětí kostel, který povstal z trosek a nový koncelebrační oltář

 Liturgii doprovodí chrámový  sbor Musica Animata z Třebíče pod vedením Karla Tomka

16.00 koncert duchovní hudby – vystoupí chrámový sbor Musica Animata z Třebíče 

17.30 děkovná mše svatá za všechny dobrodince, kteří se podíleli na obnově kostela sv. Martina v Markvarticích, celebruje P. Karel Havelka, kanovník katedrální kapituly v Litoměřicích

19.30 posvícenská zábava v kulturním domě v Markvarticích, k poslechu a tanci hraje skupina Garance z České Kamenice

Během odpoledne je možné navštívit obnovené kostely v okolí: sv. Marie Magdalény v Kerharticích, sv. Jana Křtitele v Horních Habarticích, sv. Václava na Malé Bukovině, sv. Václava v Srbské Kamenici

Neděle 24. září 2017 (Sonntag 24. September 2017)

9.00 nedělní mše svatá v kostele sv. Václava v Srbské Kamenici

11.00 nedělní mše svatá v kostele sv. Martina v Markvarticích

Těší se na Vás:

Mgr. Marcel Hrubý – správce farnosti

P. Vojtěch Suchý SJ – administrator in spiritualibus 

Tomáš Renka – starosta obce Markvartice

Radek Zralý – starosta obce Veselé

ing. Hana Štejnarová – starosta města Česká Kamenice, místní části Kamenická Nová Víska, Víska pod Lesy a Veselíčko. 

Fotogalerie

Napište nám

Zůstaňme ve spojení

Další kontakty

Mgr. Marcel Hrubý

administrátor in materialibus

+420 606 240 940
fara.srbska@tiscali.cz

Jozef Kujan, SDB

administrátor exc. in spiritualibus

+420 603 840 437
kujansdb@gmail.com

Mgr. Jakub Šmíd

správce webu

jakub-smid@email.cz