NOC KOSTELŮ 2019

24. května 2019

V letošním ročníku Noci kostelů je aktuálně přihlášeno 1624 kostelů a modliteben. Tradičně již každý rok můžete navštívit některé kostely našich farností ve své kráse. Jste srdečně zváni!

Oficiální web akce: https://www.nockostelu.cz

 

V našich farnostech jsou otevřeny od 18.00 do 23.00 hodin kostely:

Arnoltice – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jedlka – obec Malá Veleň – kostel sv. Anny

Jetřichovice – kostel sv. Jana Nepomuckého

Kerhartice - kostel sv. Máří Magrdalény

Malá Bukovina - kostel sv. Václava

Markvartice – kostel sv. Martina

Růžová - kostel sv. Petra a Pavla

Srbská Kamenice - kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava, Srbská Kamenice

18:00 - 23:00 Komentovaná prohlídka
výklad o historii, výstava fotografií, prohlídka varhan a kostelní věže

18:00 - 23:00 Vyzvánění zvonů Každou celou hodinu


19:30 - 21:30 Koncert Českokamenického pěveckého sboru

21:00 - 23:00 Ukázky varhanní hudby
Po celou dobu otevření kostela, dle zájmu návštěvníků

22:45 - 23:00 Zakončení Noci kostelů adorací

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Jetřichovice

17:00 - 18:00 Houslový soubor IMPRA Děčín
pod vedením Mgr Radky Kulhánkové 1. J.Pachelbel – CANNON IN D 2. I.Cohen - HALLELUJAH 3. G. Michael - LAST CHRISTMAS (není vánoční) 4. J.B.King – STAND BY ME 5. Queen – LOVE OF MY LIVE 6. Queen – BOHEMIAN RAPSODY 7. Michael Magne - ANGELICA

18:00 - 22:00 Koncert Tomáš Oldřich - zpěv
několikrát v průběhu večera podle účasti návštěvníků 1. Hospodin jest můj pastýř - Dvořák 2. Slyš ó Bože volání mé - Dvořák 3. Avinu malkejnu - hebrejský Otčenáš 4. Šalom alejchem - hebrejské přání pokoje 5. Kadoš - svatý pán zástupů hebrejský

Kostel sv. Martina, Markvartice u Děčína

18:00 - 22:00 Komentovaná prohlídka kostela
Výklad o historii, výstava fotografií, prohlídka varhan a kostelní věže

18:00 - 22:00 Vyzvánění zvonů
Každou celou hodinu vyzvánění obou historických zvonů

Kostel sv. Petra a Pavla, Růžová

18:00 - 22:00 Kostel otevřen k prohlídce

18:00 - 19:00 Koncert Čekokamenického pěveckého sboru

18:00 - 22:00 Vyzvánění zvonů každou celou hodinu

19:30 - 20:30 Koncert Českokamenického kytarového tria

22:00 - 22:05 Zakončení Noci kostelů

Kostel sv. Máří Magdalény, Kerhartice

18:00 - 22:00 Vystoupení kapely Vltavín z ČeskéKamenice
vedoucí kapely David Turek.

18:00 - 22:00 Vystoupení Anežky Soukalové - zpěv

18:00 - 22:00 Komentovaná prohlídka kostela
Kostel se otevírá porvé v historii Noci kostelů s programem pro návštěvníky. Výklad o historii kostela.

18:00 - 22:00 Vyzvánění zvonů každou celou hodinu

22:00 - 22:05 Zakončení Noci kostelů

Kostel sv. Václava, Velká Bukovina - Malá Bukovina

18:00 - 22:00 Komentovaná prohlídka kostela
Výklad o historii, prohlídka kostel a věže se zvony

18:00 - 22:00 Vyzvánění zvonů - Každou celou hodinu vyzvánění všech zvonů

22:00 - 22:05 Zakončení Noci kostelů

Kostel sv. Anny, Malá Veleň - Jedlka

17:25 - 17:35 zvonění zvonu
Noc kostelů zahájí zvonění zvonu z poloviny 15 století, Zvon je možné během Noci kostelů ve věži prohlédnout

17:30 - 23:00 komentovaná prohlídka
Po celou dobu (kromě konání varhanního koncertu) komentovaná prohlídka kostela doplněná hidtorickými fotografiemi

18:00 - 18:45 pěvecký soubor SaH Děčín
vystoupení pěveckého souboru z Děčína. V tomto naše kostele vystoupí poprvé...

20:00 - 20:45 varhanní koncert - Anna Kavánová
na varhany zahraje Anna Kavánová. Tištěný program bude připravený před začátkem koncertu.

21:00 - 23:00 poslech varhan - Simona Kosíková
Na varhany zahraje mimo konání koncertu ještě kdykoliv do půlnoci na požádání Simona Kosíková.

23:00 - 23:05 zvoněním zvonu se ukončí Noc kostelů
Zvon z 15. století ukončí Noc kostelů, zhasnou se světla a kostel se uzavře

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Arnoltice

18:00 - 22:00 Kostel otevřen k prohlídce

Jste srdečně zváni!

Fotogalerie

Napište nám

Zůstaňme ve spojení

Další kontakty

Mgr. Marcel Hrubý

administrátor in materialibus

+420 606 240 940
fara.srbska@tiscali.cz

Jozef Kujan, SDB

administrátor exc. in spiritualibus

+420 603 840 437
kujansdb@gmail.com

Mgr. Jakub Šmíd

správce webu

jakub-smid@email.cz